فهرست

اخبار شهرستان‌ها

توسط عضو کودک کتابخانه انجام شد؛

اهدای بالغ بر 60 نسخه کتاب کودک به کتابخانه شهید رجایی بجستان

بالغ بر 60 نسخه کتاب کودک توسط عضو کودک به کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان بجستان اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 60 نسخه کتاب کودک توسط عضو کودک به کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان بجستان اهدا شد.

سمیرا اکبریان، کتابدار کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان بجستان با اشاره به شعار «اهدای کتاب اهدای دانایی» گفت: امروزه کتابخانه ها به عنوان فرهنگسراهای اجتماعی پذیرای اعضای جامعه در تمامی گروه های سنی هستند که در این میان کودکان مهمترین مخاطبین کتابخانه ها هستند، چرا که در حال پیدا کردن هویت اجتماعی و یادگیری فرهنگ و ارزش های جامعه هستند.
وی افزود: کتابخانه ها به عنوان متولیان فرهنگ باید از طریق بروزرسانی منابع کتابخانه ای و رفع نیازهای مطالعاتی اعضا جایگاه آموزشی، علمی و فرهنگی خود را حفظ نمایند. حال اینکه این مهم می تواند از روشهای مختلف اعم از بهره گیری از ظرفیت خیرین و مردم محقق شود.

در همین راستا، بالغ بر 60 نسخه کتاب به ارزش تقریبی پانزده میلیون ریال توسط بنیامین محمدی پور، عضو فعال کودک کتابخانه عمومی شهید رجایی به این کتابخانه اهدا شد.
 
كلمات كليدی : کتابخانه شهید رجایی بجستان , اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , اهدای کتاب , اهدای دانایی , عضو کودک
نسخه قابل چاپ