فهرست

اخبار شهرستان‌ها

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان:

رفع مشکلات کتابخانه ها نیازمند توجه همگانی است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان به منظور رفع مشکلات حوزه کتاب و کتابخوانی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان به منظور رفع مشکلات حوزه کتاب و کتابخوانی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شرکت کرد.

در این جلسه علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان با اشاره به برخی از مشکلات کتابخانه ها گفت: توجه به مسائل مربوط به حوزه کتابخانه های عمومی و رفع این موانع یکی از مهمترین مسائلی است که نیازمند توجه همگانی است.
وی افزود: هدف از برگزاری این قبیل جلسات فرهنگی، رفع موانع و تقویت ظرفیت هایی است که می تواند در فرهنگ سازی و ترویج هنجارهای اجتماعی موثر باشد.

رئیس اداره کتابخانه ها در پایان با پیشنهاد چندین طرح در حوزه کتاب و کتابخوانی و تقویت کتابخانه ها خواستار توجه بیشتر مسئولین به این حوزه شد.

گفتنی است، که با موافقت اعضا قرار شد احکام فرهنگی صادره توسط دستگاه قضایی نیز در دستور کار قرار گیرد و خرید و تجهیز ملزومات کتابخانه ها جایگزین برخی از جرایم صادره شود.

 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان , حوزه کتاب و کتابخوانی
نسخه قابل چاپ