فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت کتابخانه شهید مطهری گناباد؛

ویژه برنامه «پنج شنبه های قصه گویی» با همکاری باشگاه کتابخوانی «ساغر» برگزار شد

ویژه برنامه «پنج شنبه های قصه گویی» به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان گناباد و مشارکت باشگاه کتابخوانی «ساغر» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، ویژه برنامه «پنج شنبه های قصه گویی» به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان گناباد و مشارکت باشگاه کتابخوانی «ساغر» برگزار شد.

در ابتدا اسما قلی زاده نوقابی، مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان گناباد گفت: قصه گویی نیروی قدرتمندی در شکل گیری دانش، باورها و انگیزه های ما انسان ها محسوب می شود.
وی با اشاره به برنامه های آموزشی ویژه گروه سنی کودکان، افزود: اگر والدین مزایای این قبیل برنامه ها و فعالیتهای به ظاهر ساده و سطحی را بدانند، قطعا توجه بیشتری به این مبحث خواهند داشت.

در همین راستا، برنامه های قصه گویی تعاملی با کودکان با محوریت کتابهای «آهوی گردن دراز» نوشته جمشید سپاهی و «گیاه شگفت آور» از مجموعه داستان‌ های «شاهنامه فردوسی» با بازنویسی ناهید یوسف ‌زاده‌ قوچانی برگزار شد.

گفتنی است، ویژه برنامه «پنجشنبه های قصه گویی» هر هفته ساعت 10 صبح به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری گناباد برگزار می شود.

Description: F:\0خبر\0کار شده\1401\0خرداد\گناباد\قصه گویی2-مطهری\892389df-b5ab-48bb-91d2-ac7e737a27bf.jpg

Description: F:\0خبر\0کار شده\1401\0خرداد\گناباد\قصه گویی2-مطهری\62834575-eddf-4fac-8386-1d0aeda80ca3.jpg
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , کتابخانه شهید مطهری گناباد , باشگاه کتابخوانی «ساغر» , پنج شنبه های قصه گویی
نسخه قابل چاپ