فهرست

اخبار شهرستان‌ها

از عواید موقوفه خیر بومی انجام شد؛

رنگ آمیزی نمازخانه کتابخانه شهدای زیبد گناباد

رنگ آمیزی نمازخانه کتابخانه عمومی شهدای زیبد شهرستان گناباد از عواید موقوفه خیر بومی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، رنگ آمیزی نماز خانه کتابخانه عمومی شهدای زیبد شهرستان گناباد از عواید موقوفه مرحومه معصومه عجم، خیر بومی انجام شد.

مریم حسین زاده، مسئول کتابخانه عمومی شهدای زیبد شهرستان گناباد گفت: در راستای ایجاد فضای معنوی و استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در کتابخانه ها و در راستای تکریم شعائر اسلامی، فضاهایی جهت اقامه نماز برای مراجعه کنندگان تعبیه و تجهیز شده است.
وی افزود: به همین منظور و با هدف زیباسازی فضای معنوی نمازخانه از عواید موقوفه مرحومه معصومه عجم، خیر زیبدی تجهیز و رنگ آمیزی نماز خانه به ارزش پانزده میلیون ریال انجام شد.
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , نمازخانه , رنگ آمیزی , کتابخانه شهدای زیبد گناباد , موقوفه مرحومه معصومه عجم
نسخه قابل چاپ