فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

تور کتابخانه گردی در کتابخانه شهید هاشمی نژاد بیدخت گناباد برگزار شد

تور کتابخانه گردی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدخت شهرستان گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، تور کتابخانه گردی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدخت شهرستان گناباد برگزار شد.

عفت جزایری، مسئول کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بیدخت شهرستان گناباد گفت: تور کتابخانه گردی از جمله برنامه های فرهنگی است که به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ترغیب و تشویق کودکان به سمت و سوی کتابخانه در کتابخانه های عمومی در حال برگزاری است.

در این برنامه ضمن بازدید کودکان از بخشهای مختلف کتابخانه و آشنایی با نحوه ارائه خدمات کتابخانه برنامه هایی همچون معرفی کتاب «زمان و فصل ها»  نوشته برندا وال پال توس مسئول کتابخانه و مسابقه نقاشی با محوریت آشنایی با فصول نیز برگزار شد.

Description: F:\0خبر\0کار شده\1401\0خرداد\گناباد\کتابخانه گردی-بیدخت\927e4d23-a950-4817-b1fb-ad54b84c875e.jpg

 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , تور کتابخانه گردی , کتابخانه شهید هاشمی نژاد بیدخت گناباد , معرفی کتاب
نسخه قابل چاپ