فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای حمایت از نوقلمان بومی؛

محفل ادبی «خورشید» در کتابخانه آیت الله علی روشناوندی گناباد راه اندازی شد

محفل ادبی «خورشید» به منظور حمایت از نوقلمان بومی در کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی شهرستان گناباد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، محفل ادبی «خورشید» به منظور حمایت از نوقلمان بومی در کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی شهرستان گناباد راه اندازی شد.

در ابتدا احمد مظلوم، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد گفت: اهمیت کتاب و مطالعه نقش بسزایی در تربیت دانش آموزان و خانواده هایشان دارند.

در ادامه علی اکبر آخوندی، دبیر محفل ادبی «خورشید» کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی شهرستان گناباد گفت: هدف از راه اندازی این محفل ادبی، نهادینه کردن فرهنگ مشارکت عمومی برای انجام فعالیت‌های ادبی در کتابخانه‌ها و تمهید زمینه اعتلای آن، ایجاد انگیزه نسبت به شعر و ادبیات فارسی و همچنین ساماندهی نیروهای متعهد و متخصص ادبی به منظور ایجاد تحول فرهنگی در خدمات کتابخانه‌ها است.

در پایان نسترن خدابنده، مسئول کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی گفت: ورود نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به راه‌اندازی و تشکیل محافل شعری در سراسر کشور با محوریت کتابخانه‌های عمومی اقدامی شایسته است که به درستی کشف و پرورش استعدادهای جوان شعری در شهرستان‌ها و پربار کردن اوقات فراغت آن ها را هدف گرفته است.

Description: F:\0خبر\0کار شده\1401\0خرداد\گناباد\محفل ادبی-روشناوند\۲۰۲۲۰۶۱۴_۱۸۲۰۰۴.jpg


 
نسخه قابل چاپ