فهرست

اخبار شهرستان‌ها

توسط پزشک خیر ششتمدی انجام شد؛

اهدای دوره 8 جلدی کتاب «قانون در طب ابوعلی سینا» به کتابخانه بیهقی ششتمد

دوره 8 جلدی کتاب «قانون در طب ابوعلی سینا» توسط پزشک خیر ششتمدی به کتابخانه عمومی بیهقی شهرستان ششتمد اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، دوره 8 جلدی کتاب «قانون در طب ابوعلی سینا» توسط محمود تقی پور، پزشک خیر ششتمدی  به کتابخانه عمومی بیهقی شهرستان ششتمد اهدا شد.

محمود تقی پور، پزشک خیر شهرستان ششتمد  در خصوص سنت حسنه اهدای کتاب گفت: اهدای کتاب به کتابخانه ها علاوه بر غنی سازی منابع کتابخانه موجب تسهیل در دسترسی مراجعین به منابع مورد نیاز خود می شود. همچنین این امر باعث تقویت جریان گردش کتاب در جامعه و افزایش علم و دانایی نیز می شود.
وی با اشاره به ارائه خدمت امانت در کتابخانه ها افزود: کتابخانه ها فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و به اشتراک گذاری منابعی هستند که دیگران نمی توانند به راحتی آن را تهیه کرده و از آن بهره مند شوند.

از همین رو، 8 نسخه کتاب «قانون در طب ابوعلی سینا» توسط محمود تقی پور، پزشک خیر شهرستان ششتمد به ارزش تقریبی هفت میلیون ریال به کتابخانه عمومی بیهقی اهدا شد.

 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , کتابخانه بیهقی ششتمد , قانون در طب ابوعلی سینا , اهدای کتاب
نسخه قابل چاپ