فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت محفل ادبی «فروغ وحدت»؛

نشست شعرخوانی در کتابخانه شهید مفتح مشهد برگزار شد

نشست شعرخوانی به همت محفل ادبی «فروغ وحدت» در کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست شعرخوانی به همت محفل ادبی «فروغ وحدت» در کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان مشهد برگزار شد.

در ابتدا احمد وطن خواه،  عضو ویژه محفل ادبی «فروغ وحدت» کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد به بررسی مشخصات شعر سپید پرداخت و گفت: شعر سپید دارای ویژگیهایی است که آن را از متن ادبی متمایز می کند. این ویژگیها شامل تعداد افعال به کار رفته ، موضوع سیال،عدم خاص بودن موضوعات وعدم وجود پی رنگ روایت خطی است.
وی در خصوص شباهتهای متن ادبی و شعر سفید،افزود: استفاده از قالب شعر، نثر و خودآگاهی از جمله شباهتهای متن ادبی و شعر سفید هستند. در شعر سپید و متن ادبی برعکس غزل که جوششی است یک نوع خودآگاهی به موضوع وجود دارد.

در پایان هر یک از شاعران حاضر در جلسه به خوانش سروده های خود پرداختند.
همچنین نعمت الله نوری از اعضای کتابخانه اهل افغانستان نیز به خوانش اشعاری در وصف حال مردم افغانستان پرداخت.

Description: F:\0خبر\0کار شده\1401\0خرداد\مشهد\مفتح ادبی1-مفتح\2.jpeg

 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , شعرخوانی , کتابخانه شهید مفتح مشهد , محفل ادبی فروغ وحدت
نسخه قابل چاپ