فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان به عنوان دبیر کمیته فرهنگی شهرستان معرفی شد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان با هدف کتاب و کتابخوانی به عنوان دبیر کمیته فرهنگی شهرستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان با هدف کتاب و کتابخوانی به عنوان دبیر کمیته فرهنگی شهرستان معرفی شد.

در ابتدا علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان با اعلام این خبر، گفت: با توجه به فعالیت های فرهنگی اداره کتابخانه ها و اهمیت این مسئله در حوزه های مختلف شهرستان به پیشنهاد دبیر کارگروه و موافقت فرمانداری شهرستان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان به عنوان دبیر کمیته فرهنگی شهرستان انتخاب شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت کمیته فرهنگی و مشارکت همه ادارت در آن امیدوارم در آینده شاهد توجه بیش از پیش سایر نهادها به حوزه فرهنگ به ویژه کتاب و کتابخوانی باشیم.

صغیر اظهار داشت: یکی از وظایف این کمیته تهیه «نقشه فرهنگی شهرستان» است، که در واقع با کمک سایر ادارات و نهادها می توان از این ظرفیت در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و فعالیت های کتاب محور استفاده بهینه کرد.


 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی , اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان , دبیر کمیته فرهنگی
نسخه قابل چاپ