فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با حضور فرماندار خوشاب برگزار شد؛

جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب

جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب با حضور فرماندار و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب با حضور محمود شم آبادی، فرماندار و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در ابتدا محمود شم آبادی، فرماندار شهرستان خوشاب و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان با بیان اینکه کتاب وکتابخوانی ابزار توسعه فرهنگ است، گفت: کتاب و کتابخوانی تأثیر مستقیمی بر افزایش آگاهی اجتماعی، رشد فرهنگی در یک جامعه دارد به عبارتی با ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و بالا رفتن سطح آگاهی و درک اجتماعی و شهروندی مردم میزان آسیبهای اجتماعی نیز کاهش می یابد.
وی افزود: بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتاب نیست؛ چرا که کتاب، مایه آرامش روحی انسان است. کتاب همدمی است که اندوه را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در می آورد و به او حکمت های جان پرور می آموزد. به عبارت دیگر وقتی جهل و بی خبری، جامعه ای را از پای درآورد، یا شبهه ها ذهن جوانان را فلج کند، بدون شک یکی از مهم ترین کارهایی که می تواند آفت جهل را بزداید، مطالعه است و آنچه می تواند شبهه های ذهنی را دفع کند و ایمان و اطمینان را به قلب ها باز آورد، کتاب خوانی است.

در ادامه علی نصرآبادی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان به تشریح پویش راه اندازی 50 کتابخانه کوچک روستایی در سطح شهرستان پرداخت.

گفتنی است، تشکیل انجمن بخش های مشکان و نوده انقلاب و راه اندازی 50 کتابخانه کوچک روستایی در سطح شهرستان با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان از جمله مباحث مطرح شده بود. 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب , فرماندار خوشاب , اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب
نسخه قابل چاپ