فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت محفل ادبی «مثنوی خوانی» کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری؛

نشست شعرخوانی با محوریت سیره و سبک زندگی حضرت محمد(ص) برگزار شد

نشست شعرخوانی با محوریت سیره و سبک زندگی حضرت محمد(ص) به همت محفل ادبی «مثنوی خوانی» کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزواری شهرستان سبزوار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست شعرخوانی با محوریت سیره و سبک زندگی حضرت محمد(ص) به همت محفل ادبی «مثنوی خوانی» کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزواری شهرستان سبزوار برگزار شد.

در ابتدا رویا اسمعیل آبادی، مسئول کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزواری شهرستان سبزوار در خصوص برگزاری نشست های هفتگی مثنوی خوانی گفت: نشست های مثنوی خوانی با توجه به متن مثنوی و بهره گیری از مفاهیم تعلیمی آن در روزگار معاصر، توسعه فعالیت های فرهنگی و ادبی، آشنا کردن عموم جامعه با مباحث کاربردی کتاب ارزشمند مثنوی معنوی مولانا، ارتقای دانش و بینش شرکت کنندگان و آشنا کردن با فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین برگزار می شود.

در ادامه علی اکبر مطهری، دبیر محفل ادبی مثنوی خوانی به مقام حضرت رسول (ص)، وصف خورشیدی، نوربخشی و هدایتگری الهی آن حضرت،که  مورد عنایت و توجه ویژۀ صاحب مثنوی است اشاره کرد و گفت : مقام عاشقی و معشوقی پیامبر که در لقب «حبیب‌الله» بودن ایشان جمع شده و در اشعار مثنوی نیز مورد توجه قرار گرفته است اشاره به این وصف دارد که در شخصیت حضرت محمد(ص) چهرۀ عاشقی و چهرۀ معشوقی، هر دو جمع شده و آن حضرت معدن این عشق حقیقی و الهی است .

در پایان هر یک از حاضرین به خوانش ابیاتی از مثنوی معنوی در وصف حضرت محمد(ص) پرداختند.

Description: F:\0خبر\0کار شده\1401\0خرداد\سبزوار\مثنوی خوانی-حاج ملاهادی\مثنوی -مدح پیامبر 2.jpg
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , نشست شعرخوانی , کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری , حضرت محمد(ص)
نسخه قابل چاپ