فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت محفل ادبی «فروغ وحدت»؛

آئین شعر خوانی در کتابخانه شهید مفتح مشهد برگزار شد

آئین شعر خوانی به همت محفل ادبی «فروغ وحدت»در کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، آئین شعر خوانی به همت محفل ادبی «فروغ وحدت»در کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان مشهد برگزار شد.

در ابتدا احمد وطن خواه، عضو محفل ادبی «فروغ وحدت» با اشاره به نقد و تحلیل سخن و کتاب گفت: حسی ترین مرحله در خصوص شعر، بیان نظرات و انتقادات است. در واقع نقد شعر و یا داستان از عمق بیشتری برخوردار است ولی تحلیل یک شعر و داستان علاوه بر عمق دارای ریشه ای قوی از دانش است.
وی افزود: کسی که یک شعر و داستان را تحلیل می کند باید همه زوایای فکری یک نوشته را در نظر بگیرد، خواه آن نوشته یک شعر باشد و یا داستان نثر. به عبارت دیگر تحلیل به معنای رشته رشته کردن یک مطلب به منظور درک بهتر خواننده از آن نوشته است. در حالیکه نقد به ارزیابی یک مطلب می پردازد و ارزنده ترین دستاوردی است که می توان در مورد بهبود یک نوشته از آن نام برد.

در پایان هریک از حاضرین در جلسه به خوانش سروده های خود پرداختند.
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , کتابخانه شهید مفتح مشهد , شعر خوانی , محفل ادبی فروغ وحدت
نسخه قابل چاپ