فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای افزایش همکاریها؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی گناباد با شهردار روشناوند دیدار و گفتگو کرد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد در راستای افزایش همکاریها با شهردار روشناوند دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، احمد مظلوم، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد در راستای افزایش همکاریها با مهدی خاکپور، شهردار روشناوند دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا مهدی خاکپور، شهردار روشناوند گناباد ضمن تبریک دهه کرامت و اشاره به نقش مهم کتابخانه ها در پیشرفت جوامع بشری بر پرداخت به موقع سهم نیم درصد درآمد شهرداریها تاکید کرد.
وی همچنین خواستار پیگیری مجدانه و رفع مشکلات کتابخانه عمومی آیت الله علی روشناوندی به عنوان تنها مرکز فرهنگی شهر روشناوند شد.

در ادامه احمد مظلوم، رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیت های کتابخانه عمومی آیت الله روشناوندی، رفع مشکلات و معضلات کتابخانه ها را درگرو همکاری شهرداری و تلاش اداره کتابخانه های عمومی شهرستان عنوان کرد.
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , شهردار روشناوند , دیدار و گفتگو , اداره کتابخانه های عمومی گناباد
نسخه قابل چاپ