فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای افزایش تعاملات فرهنگی؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات با اعضای شورای اسلامی روستای مهنه برگزار شد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای افزایش تعاملات فرهنگی با اعضای شورای اسلامی روستای مهنه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، محمدعلی صفری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای افزایش تعاملات فرهنگی با اعضای شورای اسلامی روستای مهنه برگزار شد.

در ابتدا محمد علی صفری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه را یک امر ضروری دانست و گفت: هدف اصلی کتابخانه های عمومی ارائه خدمات یکسان به همه مناطق در راستای اجرای عدالت فرهنگی و اجتماعی است. در همین راستا با نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و ترغیب افراد به سمت کتاب و کتابخوانی می توان از بسیاری از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرد.
وی افزود: شتاب در مسیر همدلی و همیاری همه دستگاههای اجرایی نیاز است.

در ادامه جواد تقی زاده، عضو شورای روستای اسلامی مهنه گفت: علیرغم جمعیت بالای ساکنین روستای مهنه متاسفانه این روستا فاقد کتابخانه می باشد. این وظیفه ما به عنوان مسئولین شهر و روستا است تا با احداث یک کتابخانه برای کودکان روستایی جهت پرکردن ایام فراغت و استفاده از خدمات کتابخانه ای بتوانیم بخشی از نیازهای اجتماعی آنان را برطرف کنیم.
وی در پایان استفاده از ظرفین خیرین روستایی و شهرستان مه ولات را جهت واگذاری و یا خرید زمین برای احداث کتابخانه در روستای مهنه را پیشنهاد داد.
    
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات , تعاملات فرهنگی , روستای مهنه
نسخه قابل چاپ