فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با هدف گسترش فعالیتهای فرهنگی صورت گرفت؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات با مسئول دفتر نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای گسترش فعالیتهای فرهنگی با مسئول دفتر نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، محمدعلی صفری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای گسترش فعالیتهای فرهنگی با محمد زوزنی، مسئول دفتر نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا محمدعلی صفری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه را یک ضرورت دانست و گفت: افزایش سرانه مطالعه و بالابردن سطح آگاهی و دانش مردم می تواند از بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری کند. حال ترویج کتاب و کتابخوانی میتواند نقش به سزایی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه ایفا نمایند.
وی با اشاره به شعار «کتابداری هیچ وقت تعطیل نیست» افزود: در دوران کرونا و تعطیلی اجباری و موقتی کتابخانه های عمومی، فعالیتهای مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان در بستر فضای مجازی همچنان ادامه داشت. بطور قطع برای پیشرفت در این مسئله همکاری و تعامل بین دستگاه های اجرایی یک ضرورت است.

در ادامه محمد زوزنی، مسئول دفتر نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از فعالیتهای انجام گرفته در حوزه کتاب و کتابخوانی توسط مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات، گفت: یکی از ضروریتها و نیازهای اساسی جامعه امروز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در راستای پرورشی نسلی دانا، آگاه و به تبع آن توانمند است.
وی افزود: همانطور که بر همگان روشن و مبرهن است، دانایی و آگاهی یک جامعه در گروه مردمان کتاب خوان و کتاب دوست آن جامعه می باشد. کشوری می تواند پیشرفته و توانمند باشد که جامعه آن از این مسئله مهم پیروی کند. 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات , دفتر نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی , دیدار , فعالیتهای فرهنگی
نسخه قابل چاپ