فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)؛

سومین جلسه کارگاه آموزشی « ترفندهای جستجو در اینترنت» بصورت مجازی برگزار شد

سومین جلسه کارگاه آموزشی « ترفندهای جستجو در اینترنت» به همت کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد مقدس بصورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی، سومین جلسه کارگاه آموزشی « ترفندهای جستجو در اینترنت» به همت کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) مشهد مقدس بصورت مجازی با حضور نیره دادخواه، مسئول بخش پایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیکی کتابخانه  برگزار شد.

در ابتدا نیره دادخواه، مسئول بخش پایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) با اشاره به عصر تکنولوژی و رفع نیازهای اطلاعاتی مردم به واسطه فضای مجازی گفت: روشهایی مختلفی برای به دست آوردن معتبرترین اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن وجود دارد. با توجه به انبوه اطلاعاتی که در شبکه وب وجود دارد، یافتن اطلاعات و مقالات مورد نیاز در واقع شبیه پیدا کردن سوزنی در انبار کاه است.

وی افزود:
انتظار می رود انجام پژوهش بر دانش موجود بیفزاید و دستاورد آن در راستای حل مسائل و مشکلات استفاده شود. به عبارت ساده تر پژوهش در صورتی باعث افزایش دانش می شود که باعث حل مشکل یا مسئله پیش رو شود.

مسئول بخش پایگاه های اطلاعاتی و منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره)  بهره گیری از مهارت و دانش کافی در برداشتن گامهای جستجو را یک هنر موثر برای رسیدن به هدف خود یعنی دستیابی به معتبرترین اطلاعات دانست و گفت: قبل از انجام پژوهش نیاز به آماده سازی برخی مقدمات مانند ذهن جستجوگر، آگاهی نسبت به قالبهای انتشار اطلاعات، مهارت دستیابی به اطلاعات، دانش مرتبط با اطلاعات و قالبها و راه های ارائه آن، دانش و مهارت انتخاب اطلاعات معتبر، مهارتهای نوشتاری و دانش انتشار دستاورد علمی است.

وی با اشاره به هفت گام اصلی در انجام یک پژوهش اصولی، افزود: گامهای یک پژوهش اصولی شامل هفت مرحله يافتن زمينه و موضوع مناسب براي تحقيق، مطالعه و مرور پيشينه نظري و پژوهشي،  تدوين پرسش ها و يا فرضيه هاي پژوهش،  تعیین روش، حجم، ابزار و آزمونهاي آماري، اجراي پژوهش و گردآوري داده ها،  تجزيه و تحليل داده ها و ارائه يافته ها و  بحث و نتيجه گيري و تدوين گزارش پژوهش می باشد.


نیره دادخواه با بیان اینکه در هر مرحله کاربران با بیان مثالهایی عینی می توانند مفهوم مورد نظر را بهتر درک کنند، عنوان کرد: آغاز پژوهش و شكل گيري فرآيند  پژوهش با حل مسئله یا مشکل شروع و در نهایت با روشهای علمی و سازمان یافته در پی پاسخی اصولی و علمی برای حل آن پایان می پذیرد.

 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) , ترفندهای جستجو در اینترنت , کارگاه آموزشی , پژوهش
نسخه قابل چاپ