فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای افزایش تعاملات فرهنگی؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات با مدیر مدرسه خیام روستای گلستان دیدار و گفتگو کرد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای افزایش تعاملات فرهنگی با مدیر مدرسه خیام روستای گلستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، محمدعلی صفری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات در راستای افزایش تعاملات فرهنگی با جعفر ابراهیم زاده، مدیر مدرسه خیام روستای گلستان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا محمد علی صفری، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات گفت: هدف اصلی مجموعه کتابخانه های عمومی ارائه خدمات کتابخانه ای یکسان به همه مناطق در راستای اجرای عدالت فرهنگی و اجتماعی است. در همین راستا در ابتدای سالجاری و با توجه به شیوع ویروس کرونا، اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اقدام به ارائه خدمات کتابخانه ای در قالب طرح «سفیر دوستدار کتاب» به دانش آموزان وکودکان روستای گلستان نمودکه خوشبختانه با استقبال بسیار خوب و بی نظیر کودکان مواجه شد.
وی افزود: امیدوارم تداوم تعاملات و همکاری فی مابین علاوه بر ارائه خدمت «سفیر دوستدار کتاب» باعث رقم خوردن رویدادهای فرهنگی موثر و مفیدی نیز از جانب دانش آموزان در آینده شود.

در ادامه جعفر ابراهیم زاده، ضمن خیر مقدم به رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات و حمایت از طرح «سفیر دوستدار کتاب»، در راستای برگزاری برنامه ه و فعالیتهای فرهنگی کتاب محور اعلام آمادگی کرد.
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مه ولات , دبستان خیام روستای گلستان , تعاملات فرهنگی , سفیر دوستدار کتاب
نسخه قابل چاپ