فهرست

اخبار شهرستان‌ها

همزمان با سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی؛

جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان خلیل آباد از کتابخانه عمیدالملک کندری بازدید کردند

جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان خلیل آباد همزمان با سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی از کتابخانه عمومی عمیدالملک کندری شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان خلیل آباد همزمان با سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی از کتابخانه عمومی عمیدالملک کندری شهرستان بازدید کردند.

طاهره قربانی، مسئول کتابخانه عمومی عمید الملک کندری شهرستان خلیل آباد ضمن خیر مقدم به آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان،گفت: کتابخانه های عمومی در راستای ارائه خدمات کتابخانه های عمومی و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای همه اقشار جامعه در کنار مجموعه منابع خود، کتابهای مختص نوسودان را با عنوان «تحکیم سواد» در خود جای داده اند. این منابع با توجه به قشر نوسواد دارای ادبیات و نثر ساده تری نسب به سایر منابع می باشد.
وی افزود: امروز کتابخانه های عمومی به عنوان فرهنگسراهای فرهنگی اقدام به برگزاری نشست کتابخوانی با محوریت جمع خوان یو معرفی کتاب، قصه گویی، باشگاه های کتابخوانی، کارگاه های و کلاسهای آموزشی و ... می نمایند.

گفتنی است، در ادامه آموزش یاران نهضت سواد آموزی شهرستان خلیل آباد از بخشهای مختلف کتابخانه بازدید و با نحوه ارائه خدمات کتابخانه ای آشنا شدند. 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , کتابخانه عمیدالملک کندری خلیل آباد , بازدید , نهضت سواد آموزی
نسخه قابل چاپ