فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

کانون توسعه فرهنگی کودکان حامی طرح «کتاب در گردش» شد

کانون توسعه فرهنگی کودکان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حامی طرح «کتاب در گردش» شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، کانون توسعه فرهنگی کودکان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی حامی طرح «کتاب در گردش» شد.

اسما قلی زاده نوقابی، مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان گناباد گفت: طرح «کتاب در گردش» با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارائه خدمات کتابخانه ای و فرهنگی در مناطق و روستاهای دورافتاده شهرستان از  اواخر اسفند سال 1399 اجرا شد.
وی ضمن قدردانی از همراهی کانون توسعه فرهنگی کودکان افزود: در مدت 10 ماه از آغاز طرح «گردش در کتاب» بیش از هزار نسخه کتاب کودک و نوجوان به ارزش تقریبی سیصد میلیون ریال از کانون توسعه فرهنگی کودکان در شهرستان گناباد در قالب این طرح اهدا شده است.

گفتنی است، در حال حاضر طرح «گردش در کتاب» در روستاهای ریاب، دیسفان، کلاته شمس، رهن و قوژد گناباد فعال است و با بیش از 250 عضو فعال در حال اجرا است.

Description: H:\1خبر\0کار شده\01400\0دی\گناباد\گردش در کتاب-مطهری\3248dbff-a1b0-4892-92d5-cc452b1f8def.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\01400\0دی\گناباد\گردش در کتاب-مطهری\3ac6b505-472d-4b39-9ae9-de4ed59c0455.jpg
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , طرح کتاب در گردش , اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد , کتابخانه شهید مطهری گناباد , اهدای کتاب
نسخه قابل چاپ