فهرست

اخبار شهرستان‌ها

همزمان با هفته کتاب؛

برنامه ها و فعالیت های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه شهید باهنر کاخک گناباد برگزار شد

همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برنامه ها و فعالیت های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید باهنر کاخک شهرستان گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برنامه ها و فعالیت های متنوع  فرهنگی  به همت کتابخانه عمومی شهید باهنر کاخک شهرستان گناباد برگزار شد.

زهرا بهادرپور، مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر کاخک شهرستان گناباد گفت: رسالت کتابخانه های عمومی اشاعه دانش و فرهنگ در جامعه است. هرچه افراد یک جامعه آشنایی و انس بیشتری با کتاب و کتابخانه داشته باشند، میزان آسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابد.

در همین راستا برنامه های فرهنگی متنوعی از قبیل قصه گویی گویی از کتاب «با غریبه ها جایی نمی روم» نوشته دگمار گایسلر با حضور مهد کودک کلبه مهر با محوریت روش برخورد با غریبه و آشنا از مجموعه مهارت‌های خود مراقبتی توسط زهرا بهادرپور، مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر کاخک برگزار شد.


همچنین مسابقه «هایکو کتاب» به عنوان کوتاه‌ترین گونه‌ی شعری در جهان با قرار دادن عناوین کتاب های مرتبط با حضور اعضای کتابخانه برگزار شد


گفتنی است، نمایشگاه کتاب با محوریت کتاب و کتابخوانی جهت بازدید علاقمندان دایر است.


Description: H:\1خبر\0کار شده\01400\0آذر\گناباد\فرهنگی باهنر\نمایشگاه کتاب.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\01400\0آذر\گناباد\فرهنگی باهنر\هایکو3.jpg
 
نسخه قابل چاپ