فهرست

اخبار شهرستان‌ها

همزمان با هفته کتاب؛

برنامه های فرهنگی به همت کتابخانه شهید رجایی بجستان در مدرسه مهندس سرباز برگزار شد

همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برنامه های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان بجستان در مدرسه مهندس سرباز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برنامه های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان بجستان در مدرسه مهندس سرباز برگزار شد.

مجتبی عاملی، مسئول کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان بجستان گفت: رسالت کتابخانه های عمومی اشاعه دانش و فرهنگ در جامعه است. هرچه افراد یک جامعه آشنایی و انس بیشتری با کتاب و کتابخانه داشته باشند، میزان آسیبهای اجتماعی آن کاهش می یابد.
وی افزود: در همین راستا با حضور در دبیرستان دختران مهندس سرباز  توضیحاتی در رابطه با نحوه ارائه خدمات کتابخانه ای، نحوه عضویت و برنامه های فرهنگی توسط سمیرا اکبریان، کتابدار کتابخانه ارائه شد. همچنین در ادامه توضیحاتی در رابطه با جشنواره کتابخوانی رضوی و نحوه شرکت در جشنواره ارائه شد.

در پایان نیز نشست کتاب خوان با معرفی کتابهای «لبخند خاکی»  اثر روح ا... شریفی توسط ساحل حسین زاده، «سلیمانی عزیز» اثر عالمه طهماسبی، لیلا موسوی، مهدی قربانی توسط فاطمه محمودی مقدم، «خودت باش دختر» اثر ریچل هالیس توسط مبینا آذر آئین و «آن مرد با باران می آید» اثر وجیهه سامانی توسط عاطفه اکبری برگزار شد.


نسخه قابل چاپ