فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت کتابخانه شهید نواب صفوی مشهد؛

وبینار «آشتی با کتاب برای زندگی بهتر» با حضور رحمت الله فتاحی برگزار شد

وبینار «آشتی با کتاب برای زندگی بهتر» با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخواانی به همت کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی شهرستان مشهد و با حضور رحمت الله فتاحی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، وبینار «آشتی با کتاب برای زندگی بهتر» با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخواانی به همت کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی شهرستان مشهد و با حضور رحمت الله فتاحی، استاد پیشکسوت علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد.