فهرست

اطلاعيه

با ارسال پیامک صورت می گیرد؛

عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی خراسان رضوی

در روز پنجشنبه 29آبان، ششمین روز از هفته کتاب عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی با ارسال پیامک میسر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی؛در ششمین روز از هفته کتاب عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی با ارسال پیامک میسر شد.

با توجه به محدودیتهای کرونایی در استان و تعطیلی کتابخانه ها جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی اقدام به عضویت علاقه مندان به مطالعه در کتابخانه های عمومی با ارسال پیامک کرده است.

در این طرح علاقه مندان می توانند با ارسال کد ملی به شماره پیامک 50002929  در روزپنجشنبه 29آبانماه به صورت رایگان عضو کتابخانه های عمومی شوند.