فهرست

خیرین

توسط کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛

حدود 250 نسخه کتاب به کتابخانه شهید مفتح مشهد اهدا شد

بالغ بر 250 نسخه کتاب به همت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان مشهد اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 250 نسخه کتاب به همت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به کتابخانه عمومی شهید مفتح شهرستان مشهد اهدا شد.

طاهره بهره مند،مسئول کتابخانه عمومی شهید مفتح صفوی شهرستان مشهد گفت: یکی از اصلی ترین راه های تشویق و ترغیب جامعه و به ویژه نسل جوان به سمت کتابخانه در راستای دست یافتن به آرمان ایران کتابخوان، غنی سازی و تقویت منابع کتابخانه ای است. در این میان با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی استفاده از ظرفیت خیرین و سایر دستگاه های اجرایی برای این مهم از طریق اهدای کتاب از گامهای موثر و مفید است.

در همین راستا پس از رایزنی های انجام شده بالغ بر 250 نسخه کتاب توسط کتابخانه، موزه  مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به ارزش تقریبی یکصد و بیست میلیون ریال در موضوعات مختلف به کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد اهدا شد.

گفتنی است، کتابها پس از طی مراحل آماده سازی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , اهدای کتاب , کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی , کتابخانه عمومی شهید مفتح مشهد