فهرست

خیرین

به همت خیر انجام شد؛

اهدای بالغ بر 130 نسخه کتاب به کتابخانه فردوسی مشهد

بالغ بر 130 نسخه کتاب توسط خیر نیک اندیش به کتابخانه عمومی فردوسی شهرستان مشهد اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 130 نسخه کتاب توسط خیر نیک اندیش به کتابخانه عمومی فردوسی شهرستان مشهد اهدا شد.

علی حسینی، مسئول کتابخانه عمومی فردوسی شهرستان مشهد با بیان اینکه اهدای کتاب، اهدای دانایی و آگاهی است، گفت: یکی از اهداف کتابخانه های عمومی در کنار ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی جذب خیرین به سمت مجموعه کتابخانه های عمومی برای ارائه خدمات موثرتر و مفیدتر با توجه به محدودیتهای منابع مالی دولتی است.
وی افزود: در همین راستا و به هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای به همت خیر نیک اندیش کتابخانه بالغ بر 100 نسخه کتاب کمک درسی  و 30 نسخه کتاب در حوزه ادبیات، تاریخ، فلسفه و ... به مبلغ تقریبی هشتاد میلیون  ريال به این کتابخانه اهدا شد.