فهرست

خیرین

در راستای اجرای طرح«کتاب خواندنی است نه تزئینی»؛

بالغ بر 160 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد اهدا شد

بالغ بر 160 نسخه کتاب در راستای اجرای طرح «کتاب خواندنی است نه تزئینی» به همت جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی به کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، بالغ بر 160 نسخه کتاب در راستای اجرای طرح «کتاب خواندنی است نه تزئینی» به همت جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی به کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد اهدا شد.

حسن احمدی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد با اشاره به اجرای طرح «کتاب خواندنی است نه تزئینی» گفت:  هدف از اجرای این کتاب جمع آوری کتابهای خوانده شده و بلا استفاده در اتاقهای مدیران و مسئولین شهرستانی و استانی به منظور غنی سازی منابع کتابخانه ای کتابخانه های عمومی و سیار جهت ارئه خدمات به مناطق دور افتاده و کم برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا مریم افتخاری،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین اسماعیلی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بالغ بر 160 نسخه کتاب به ارزش تقریبی ده میلیون ريال به کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد اهدا نمودند.
Description: H:\1خبر\0کار شده\01400\0آبان\خلیل آباد\اهدای کتاب\IMG-20211110-WA0006.jpg