فهرست

انجمن ها

بخشدار بخش مرکزی گناباد:

کتابخانه ها نقش به سزایی در توسعه فرهنگی جوامع بشری دارند

جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی گناباد با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی گناباد با حضور سید کاظم نظام ، بخشدار بخش مرکزی شهرستان گناباد و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در ابتدا سید کاظم نظام، بخشدار بخش مرکزی شهرستان گناباد با اشاره به نقش کتابخانه ها در توسعه جوامع بشری گفت: حضور کتابداران و اجرای برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی در روستاها و شهرهای کم برخوردار و دور افتاده نقش بسزایی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارد.
وی برگزاری فعالیت های منسجم تحت عنوان محافل ادبی و قرآنی را بسیار ارزشمند دانست.

در ادامه احمد مظلوم ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد نیزکتابخانه های عمومی را ابزاری قدرتمند در جامعه دانست و گفت: در واقع کتابخانه ها زمینه آگاهی و هوشیاری مردم را فراهم می کنند و با برنامه ریزی و ارائه خدمات متنوع فرهنگی کتاب محور، موجب غنی شدن ایام فراغت مردم می شود.
وی افزود: از این رو باید به بحث کتاب و کتابخوانی بیشتر توجه شود.
مظلوم همراهی و هم افزایی تمامی دستگاه‌ های اجرایی را در راستای رشد فرهنگ عمومی و افزایش درک و آگاهی جامعه از عوامل مهم عنوان کرد. 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , جلسه انجمن تجمیعی کتابخانه های عمومی , بخش مرکزی گناباد , بخشدار بخش مرکزی شهرستان گناباد