فهرست

انجمن ها

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زبرخان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زبرخان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زبرخان با حضور جعفر سیدآبادی، معاون فرماندار؛ علیرضا سید آبادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور؛ مجتبی تاراش، رئیس آموزش وپرورش شهرستان زبرخان؛ محمدرضا مقدم پاشا، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زبرخان؛ مسولین کتابخانه ها، کتابداران و سایر اعضای انجمن در فرمانداری شهرستان زبرخان برگزار شد.

در ابتدای جلسه جعفر سیدآبادی، معاون فرماندار شهرستان زبرخان با اشاره به اهمیت وجود کتابخانه ها گفت: در ایام بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران هستیم و بطور قطع رنگ و روی برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی کتاب محور شکل تازه تری به خود خواهد گرفت.
وی افزود: این ایام فرصت مناسبی است تا با توجه به تمرکز و تاکید بیشتر دستگاه ها اجرایی و رسانه ای در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اقدامات موثرتری انجام شود.

در ادامه محمدرضا مقدم پاشا، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زبرخان از اجرای برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی از قبیل پویش خانواده کتابخوان،زنگ کتاب،کارگاه قصه گویی و داستان نویسی با دعوت نویسندگان مطرح کشوری از تهران،نصب تبلیغات میدانی به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار خبر داد.

گفتنی است، شهرستان تازه تأسیس زبرخان دارای سه باب کتابخانه عمومی در شهرهای خرو، درود و روستای باغشن است.