فهرست

با كتابداران

یادداشت کتابدار؛

شوق خواندن

شوق خواندن گفتگوی کتابدار کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) با عضو 90ساله کتابخانه است که در سن 90سالگی نیز همچنان از مطالعه و کتاب خواندن با لذت و شور و شعف یاد می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، یادداشت ذیل متن گفتگوی سید محمد مدنی،کتابدار کتابخانه مرکزی امام خمینی(قدس سره) با مادر بزرگ 90ساله عضو کتابخانه است که در سن 90سالگی نیز همچنان از مطالعه و کتاب خواندن با لذت و شور  و شعف یاد می کند.

کتاب رفیق مهربان وهمراه وانیس همیشگی انسانهاست بی منت راهنمایی می کند وخوشا به حال انسانهایی که بااین رفیق مهربان ودانا مانوس هستند.

کتاب رفیقی است که ازدوران کودکی ونوجوانی تا پیری وتنهایی همراه آدم است وتورا تنها نمی گذاردوقهرمان گزارش ما بانویی از شهر قلمدانهای مرصع دیار دانشمندان وادبا واهل کتاب ومطالعه نیشابور است که ازکودکی تا اکنون که بیش از90بهار را تجربه کرده بااین دوست مهربان ودانا همراه ورفیق است.

در دوره ایی که تکنولوژی های جدید فضای مجازی اینترنت کتابهای گویا پا به زندگی انسانها گذاشته اند ومطالعه کتاب وآمدن به کتابخانه کم رنگ تر شده عزم واراده این بانو قابل تقدیر است.

وقتی آمد برای ثبت نام به کتابخانه ومن توفیق داشتم که برایشان ثبت نام کنم کارت ملی اش را که دیدم خوشحال شدم که زنی دراین سن مشتاق مطالعه وخواندن است.

 از ایشان تقاضا کردم لحظاتی در خدمتشان باشم وباهم صحبتی داشته باشیم واین مادر مهربان با روی خوش واخلاقی نیکو پذیرفت.

خواستم کمی از زندگی خودش بگوید.

من ملک ملک متولد14/3/1310در نیشابور هستم. پدرم اهل پاکستان ومادرم اهل نیشابور، پدرم اهل کتاب ومطالعه بود ومسلط به چند زبان وخط وانشای زیبایی داشت وشغلش راننده بود وهمیشه مارا توصیه به مطالعه می کرد. توصیه می کرد که به بچه ها بگوید روزنامه آسیای جوان را بگیرند ومطالعه کنند تا کلاس پنجم درس خواندم واینگونه شد که کتاب خواندن درمن نهادینه شد.چند سالی با خانواده به پاکستان رفتم وازدواج کردم وهمسرم نیز اهل کتاب ومطالعه بود وخانواده ما یک خانواده کتابخوان است.

یکی از دخترانم رشته کتابداری خواند وکتابدار دانشگاه فردوسی بود واخیرا بازنشست شد.

از ایشان خواستم توصیه ایی به مردم وخصوصا جوانان داشته باشند.

«در دنیا، عشق من خواندن کتاب ومطالعه است واگر روزی مطالعه نداشته باشم ناراحت ودلگیرم. من با 90سال سن وضعف وکهولت سن اما بازهم شوق خواندن دارم وخودم را به کتابخانه می رسانم تا باگرفتن کتابهای مفید وارزشمند ازاین دوست مهربان جدا نشوم.

کارهایم را زودتر انجام میدهم تا بیشتر مطالعه کنم وبه همه به خصوص جوانان توصیه میکنم از خواندن کتاب فراموش نکنند واوقات فراغت خود رابیشتر بااین دوست مهربان سپری کنند کتاب دوستی مهربان کم توقع وهمراه است که به انسان حیات طیبه می دهد البته باید درانتخاب کتاب ها هم دقت کنند همانطور که ما در انتخاب دوست دقت می کنیم هر کتابی ارزش خواندن را ندارد باید کتابهایی را خواند که آموزنده ومفید باشند.

امید است زندگی این بانوی کتاب دوست واهل مطالعه الگویی باشد برای مردم به خصوص جوانان وبیشتر بااین دوست مهربان دانا همراه وهمنشین باشند...


 
عكس های مرتبط :