فهرست

تازه‌ترين اخبار

در راستای حفظ محیط زیست؛

اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به گروه «مدیریت سبز» پیوست

اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در راستای حفظ محیط زیست به گروه «مدیریت سبز» پیوست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، به منظور حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ زباله و پسماند، اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به گروه «مدیریت سبز» پیوست.

می توان اینگونه گفت که «مدیریت سبز» به معنای بکارگیری موثر و مفید تمامی منابع مادی و انسانی یک سامان در جهت هدایت و کنترل آن برای رسیدن به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی است. در واقع سازمانها با بهره مندی از مفاهیم و شاخص های مدیریت سبز برای دستیابی به وضعیت سبز که یکی از مصادیق بارز آن مصرف بهینه انرژی است، تلاش می نمایند.
اثرات مثبت این اقدامات در کنار حفظ محیط زیست برای ادارات شامل صرفه جویی اقتصادی و وجه اجتماعی آنان است. به عبارت دیگر شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که اقدام به اجرای مدیریت سبز می کنند می توانند از صرفه‌جویی‌های اقتصادی، خدمت به محیط‌زیست و داشتن وجه اجتماعی نهایت استفاده و لذت را ببرند.

در همین راستا، اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و تمامی کتابخانه های عمومی استان با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد و تعبیه جایگاه های تفکیک سازی زباله های اعم از کاغذ، روزنامه و کارتن به عنوان پسماند کاغذی و پلاستیک، شیشه، فلز به عنوان سایر پسماندهای خشک به گروه مدیریت سبز مشهد مقدس پیوست.

همچنین می توان با استفاده از دریافت و نصب نرم افزار های اکو، بهروب و بازیست از طریق سایت سازمان مدیریت پسماند به نشانی wmo.mashhad.ir و یا ارسال کلمه «هوشمند» به شماره 30008228 و یا  نرم افزار بازار نسبت به تحویل و خرید پسماندهای بازیافتی در سطح شهرستان مشهد اقدام نمائید.
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , مدیریت سبز , حفظ محیط زیست , تفکیک زباله , ستاد صیانت از حقوق شهروندی