فهرست

بازتاب اخبار

توجه به منظومه فکری مقام معظم رهبری در بحث کتاب و کتاب خوانی باید نقطه تمرکز باشد

جهت رویت بازتاب رسانه ای این خبر بر روی لینک های زیر کلیک کنید:
روزنامه شهرآرا
روزنامه خراسان(خراسان رضوی)
پایگاه خبری سایه خاوران