فهرست

ارتباط با ادارات ستادی
نشانی: مشهد مقدس نبش آزادی 5- پلاک 127
کدپستی : 9186864574
تلفن (سانترال) :   36014262- 051
نمابر : 36024480- 051
صفحه الکترونیکی : www.mashadpl.ir
پست الکترونیکی : info@mashadpl.ir
سامانه پیامک : 100045020
صفحه اینستاگرام استان : https://instagram.com/khorasan.razavipl.ir
صفحه اینستاگرام
کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد :
https://instagram.com/imamkhomeinilib
صفحه رسمی آپارات استان : www.aparat.com/Khorasan.razavipl.ir
صفحه الکترونیکی کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد: www. Imamkhomeinilib
tour. imamkhomeinilib
 
پست الکترونیکی شماره تلفن داخلی نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
modir@mashadpl.ir حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سبزیان مدیر کل حوزه مدیر کل
daftar@mashadpl.ir 36014260
مستقیم
102 حامد ملا امیری مسوول دفتر
a.amar@mashadpl.ir 132 یاسر سیاوشی جامی کارشناس مسوول برنامه ریزی ، آمار و پژوهش
herasat@mashadpl.ir 36014252
مستقیم
130 سید جمال الدین حقیرالسادات رییس اداره حراست حراست
135 محمد رضا گلپور کارشناس مسوول حراست
139 بی بی زهرا دهقان کارشناس حراست
p.r@mashadpl.ir 36014253
مستقیم
116 سمیرا اسدی کارشناس مسوول روابط عمومی روابط عمومی
ro@mashadpl.ir 111 بی بی فاطمه حسینی کارشناس روابط عمومی
it@mashadpl.ir 106 مهندس مهدی بازقندی کارشناس مسول فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
108 مهندس نازنین رحیمی فناوری اطلاعات
105 مهندس سمیه خوشنود کارشناس فناوری اطلاعات
omrani@mashadpl.ir 131 مهندس حجت پیرجاوید کارشناس مسوول امور عمرانی امور عمرانی
124 مهندس حجت قلی زاده ساداتی کارشناس برق
138 مهندس فرزاد سلطانی کارشناس مکانیک
 
پست الکترونیکی شماره تلفن داخلی نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
edari.mali@mashadpl.ir 134 حسین نوربخش معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی
142 مریم یوسفی کارشناس حقوقی
kargozini@mashadpl.ir 110 مجید ضیغمی رییس اداره امور اداری امور اداری
126 محمد خویی کارشناس مسوول امور اداری
dabiirkhaneh@mashadpl.ir 109 زهره حریر ساز مسوول دبیرخانه و ماشین نویس
121 ابراهیم ولی نیا مسوول کارپردازی
omomi@mashadpl.ir 35223525
مرکز مبادله کتاب- انبار استان
113 زهرا میرانی مسوول امور عمومی
(تاسیسات ، انبار ، خدمات ، نقلیه و برق )
101 - آبدارخانه
129 - واحد نقلیه
mali@mashadpl.ir 122 الینا رحیمی نژاد سرابی رییس اداره امور مالی امور مالی
123 مرضیه غزنوی کارشناس مسوول امور مالی
140 هاشم مهربان تبادکانی حسابدار و بايگان اسناد
143 محمد نصیری مقدم کارشناس مسوول بودجه و منابع درآمدی
amval@mashadpl.ir 112 سید مجتبی جلیلی پروانه امین اموال
- محمد رضا سپاهی ذیحساب
 
پست الکترونیکی شماره تلفن داخلی نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
m.ketabkhaneha@mashadpl.ir 117 مهری عاقبتی معاون امور کتابخانه ها و همکاری ها معاونت امور کتابخانه ها و همکاری ها
tose.ketabkhane@mashadpl.ir 118 احسان سیفی رییس اداره امور کتابخانه ها و کتابخوانی امور کتابخانه ها
125 نصرت فنودی کارشناس توسعه کتابخانه ها
farhangi@mashadpl.ir 114 قدرت الله کشوری کارشناس امور فرهنگی
manabe@mashadpl.ir 127 ماریه رحیمی کارشناس مسوول توسعه منابع
119 حسن حیدری کارشناس توسعه منابع
hamkariha@mashadpl.ir 104 محمد باقر قادری رییس اداره امور همکاری ها امور همکاری ها
mosharekatha@mashadpl.ir 137 طاهره خزاعی کارشناس امور مشارکت ها
anjoman@mashadpl.ir 115 کبری محمدی کارشناس امور انجمن ها
 
پست الکترونیکی شماره تلفن نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
imamkhomeinilib@mashadpl.ir 38915560
تلفن
38661268
نمابر
ملیحه فخار طبسی رییس کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره) مشهد