فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی؛

ویژه برنامه های فرهنگی در کتابخانه های عمومی تربت جام برگزار شد

ویژه برنامه های فرهنگی با محوریت برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی به همت کتابخانه های عمومی شهرستان تربت جام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، ویژه برنامه های فرهنگی با محوریت برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی به همت کتابخانه های عمومی شهرستان تربت جام برگزار شد.

برنامه های اجرا شده شامل برگزاری نشست کتاب خوان مجازی استانی با حضور اقلیما سعیدی رباط، مسئول کتابخانه عمومی شهید مطهری و کتابداران کتابخانه خراسان شمالی، حضور کارکنان جمعیت هلال احمر در کتابخانه عمومی شهید رجائی همراه کودکان جهت شرکت در بخش نقاشی جشنواره کتابخوانی رضوی، آموزش نحوه استفاده از نرم افزار سماک توسط سمیرا محمدجانی، مسئول کتابخانه عموم شهید رجائی، معرفی تصویری کتاب «چشمه های بهشت» اثر ابوجعفرمحمدبن بابویه قمی توسط سمیرا محمدجانی، مسئول کتابخانه عمومی شهید رجائی،تبلیغات میدانی جشنواره کتابخوانی رضوی در سطح شهرستان و فضای مجازی است.

همچین معرفی و خوانش کتابهای  «برای ضامن آهو» اثر غلامرضا حیدری ابهری توسط سمیرا محمدجانی، مسئول کتابخانه عمومی شهید رجائی،  «زندگی امام رضا (ع)» اثر سید محمد مهاجرانی توسط مهیا میرکی قرائی،  عضو فعال کتابخانه عمومی شهید رجائی و مسابقه نقاشی «رنگ حرم»  با محورت شخصیت و زندگی امام رضا(ع) نیز برگزار شد.

در راستای معرفی و تبلیغات میدانی با محوریت جشنواره کتابخوانی رضوی فعالیتهای از قبیل تهیه بروشور دستورالعمل جشنواره رضوی توسط همکاران کتابخانه عمومی شهیدمطهری، تهیه راهنمای ثبت نام در بخش خانوادگی جشنواره کتابخوانی رضوی توسط سمیرا محمدجانی، مسئول کتابخانه شهید رجائی، معرفی متنی و تصویری کتاب های جشنواره رضوی توسط سارا یوسفی ، کتابدار کتابخانه شهید رجائی و اقلیما سعیدی، مسئول کتابخانه شهید مطهری، خوانش قصه «بوی بهار»  از کتاب «زندگی امام رضا (ع)» اثر سید محمد مهاجرانی توسط اقلیما سعیدی رباط،  مسئول کتابخانه شهید مطهری نیز انجام شد.

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\تربت جام\جشنواره رضوی\final\13994b743cb3532094ad33777ae2f562.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\تربت جام\جشنواره رضوی\final\63ac1b8de5219d09f33547d5042f1ff0.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\تربت جام\جشنواره رضوی\final\193210094fb2d8b6b470944670ff1e8c.jpg