فهرست

شهرستان مشهد

نشست ادبی «نظامی گنجوی» در کتابخانه هجرت مشهد برگزار شد
به همت محفل ادبی بزم قلم؛

نشست ادبی «نظامی گنجوی» در کتابخانه هجرت مشهد برگزار شد

نشست ادبی «نظامی گنجوی» به همت محفل ادبی بزم قلم کتابخانه عمومی هجرت شهرستان مشهد برگزار شد.

5 /1/ 1402
مشاهده
نشست خوانش کتاب در کتابخانه شهید نواب صفوی مشهد
با حضور جمعی از اعضای کودک برگزار شد؛

نشست خوانش کتاب در کتابخانه شهید نواب صفوی مشهد

نشست خوانش کتاب با حضور جمعی از اعضای کودک در کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی شهرستان مشهد برگزار شد.

5 /1/ 1402
مشاهده