فهرست

شهرستان گناباد

کاروان رضوی به همت دو کتابخانه عمومی شهرستان گناباد در مرقد علامه بهلول گنابادی برگزار شد
با محوریت دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی؛

کاروان رضوی به همت دو کتابخانه عمومی شهرستان گناباد در مرقد علامه بهلول گنابادی برگزار شد

«کاروان رضوی» با محوریت دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی به همت کتابخانه های عمومی شهید مطهری و آیت الله آقا شیخ علی روشناوندی شهرستان گناباد در مرقد علامه بهلول گنابادی برگزار شد.

8 /1/ 1402
مشاهده
برنامه های متنوع فرهنگی در روستای نوده پشنگ شهرستان گناباد برگزار شد
به همت کتابخانه شهید مطهری گناباد؛

برنامه های متنوع فرهنگی در روستای نوده پشنگ شهرستان گناباد برگزار شد

برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری شهرستان گناباد در روستای نوده پشنگ برگزار شد.

8 /1/ 1402
مشاهده