فهرست

شهرستان كوهسرخ

۲۳۰ اصله نهال به نام و یاد شهدای شهرستان کوهسرخ کاشته شد
همزمان با 15 اسفند، روز درختکاری؛

۲۳۰ اصله نهال به نام و یاد شهدای شهرستان کوهسرخ کاشته شد

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کوهسرخ و جمعی از مسئولین همزمان با 15 اسفند، روز درختکاری، ۲۳۰ اصله نهال را به نام و یاد شهدای شهرستان کوهسرخ کاشتند.

16 /12/ 1401
مشاهده
برگزاری جشنواره  هنرهای آیینی و نمایشی در کتابخانه باقر العلوم(ع) ریوش کوهسرخ
در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شد؛

برگزاری جشنواره هنرهای آیینی و نمایشی در کتابخانه باقر العلوم(ع) ریوش کوهسرخ

جشنواره هنرهای آیینی و نمایشی با حضور جمعی از دانش آموزان در کتابخانه عمومی باقر العلوم(ع) ریوش شهرستان کوهسخر برگزار شد.

14 /12/ 1401
مشاهده