فهرست

شهرستان كلات

آئین اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی «چشمه های بهشت » در کلات برگزار شد
با هدف تقدیر از برگزیدگان؛

آئین اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی «چشمه های بهشت » در کلات برگزار شد

آئین اهدای جوایز با هدف تقدیر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «چشمه های بهشت » به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کلات برگزار شد.

5 /1/ 1402
مشاهده
آئین اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی «آن سوی آفتاب» در کلات برگزار شد
با هدف تقدیر از برگزیدگان؛

آئین اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی «آن سوی آفتاب» در کلات برگزار شد

آئین اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی «آن سوی آفتاب» با هدف تقدیر از برگزیدگان به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کلات برگزار شد.

21 /12/ 1401
مشاهده