فهرست

شهرستان فيروزه

کتاب دریچه‌ای به سوی جهان شگفت‌انگیز علم و راهی آسان برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان است
در جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فیروزه مطرح شد؛

کتاب دریچه‌ای به سوی جهان شگفت‌انگیز علم و راهی آسان برای پرورش استعدادهای خدادادی انسان است

جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فیروزه با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان برگزار شد.

20 /12/ 1401
مشاهده
دوره آموزشی کمکهای اولیه و امداد رسانی با مشارکت هلال احمر شهرستان فیروزه
ویژه کارکنان و کتابداران شهرستان فیروزه برگزار شد؛

دوره آموزشی کمکهای اولیه و امداد رسانی با مشارکت هلال احمر شهرستان فیروزه

دوره آموزشی کمکهای اولیه و امداد رسانی ویژه کارکنان و کتابداران شهرستان فیروزه با مشارکت جمعیت هلال احمر شهرستان برگزار شد.

19 /11/ 1401
مشاهده