فهرست

شهرستان فريمان

کتاب و کتابخوانی دو مولفه موثر در راستای ارتقای دانش و آگاهی  جامعه است
در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فریمان مطرح شد؛

کتاب و کتابخوانی دو مولفه موثر در راستای ارتقای دانش و آگاهی جامعه است

پنجمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان فریمان با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

10 /12/ 1401
مشاهده
دوره عملی آموزشی کمکهای اولیه ویژه کارکنان و کتابداران برگزار شد
به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فریمان؛

دوره عملی آموزشی کمکهای اولیه ویژه کارکنان و کتابداران برگزار شد

دوره عملی آموزشی کمکهای اولیه ویژه کارکنان و کتابداران به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فریمان برگزار شد.

8 /11/ 1401
مشاهده