فهرست

شهرستان ششتمد

برپایی میزخدمت به همت کتابخانه بیهقی ششتمد
در یوم الله 22 بهمن انجام شد؛

برپایی میزخدمت به همت کتابخانه بیهقی ششتمد

همزمان با یوم الله 22 بهمن میزخدمت با محوریت برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان به همت کتابخانه عمومی بیهقی شهرستان ششتمد برگزار شد.

23 /11/ 1401
مشاهده
کارگاه آموزشی امداد و نجات ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار و ششتمد برگزار شد
با هدف آموزش کمکهای اولیه؛

کارگاه آموزشی امداد و نجات ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار و ششتمد برگزار شد

کارگاه آموزشی هلال احمر با هدف آموزش کمکهای اولیه ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار و ششتمد برگزار شد.

19 /11/ 1401
مشاهده