فهرست

شهرستان سرخس

برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت 15 و  17 اسفند برگزار شد
به همت کتابخانه دکتر شریعتی سرخس؛

برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت 15 و 17 اسفند برگزار شد

برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت 15 و 17 اسفند به همت کتابخانه عمومی دکتر شریعتی شهرستان سرخس برگزار شد.

20 /12/ 1401
مشاهده
بالغ بر 60 نسخه کتاب پرمخاطب به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سرخس خریداری شد
با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای؛

بالغ بر 60 نسخه کتاب پرمخاطب به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سرخس خریداری شد

بالغ بر 60 نسخه کتاب پرمخاطب با هدف غنی سازی منابع کتابخانه ای به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سرخس خریداری شد.

1 /11/ 1401
مشاهده