فهرست

شهرستان سبزوار

برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری برگزار شد
در راستای نگاهداشت آئینهای باستانی؛

برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری برگزار شد

برنامه های متنوع فرهنگی در راستای نگاهداشت آئینهای باستانی به همت کتابخانه عمومی حاج ملاهادی سبزواری شهرستان سبزوار برگزار شد.

5 /1/ 1402
مشاهده
برپایی میزخدمت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار
در تعطیلات نوروزی انجام شد؛

برپایی میزخدمت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار

میزخدمت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار در راستای ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه ای در ایام تعطیلات نوروزی برپا شد.

5 /1/ 1402
مشاهده