فهرست

شهرستان زبرخان

کتابخانه شهدای مهد ادیبان اسحاق آباد زبرخان به استقبال بهار رفت
با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی؛

کتابخانه شهدای مهد ادیبان اسحاق آباد زبرخان به استقبال بهار رفت

اعضای کتابخانه عمومی شهدای مهد ادیبان اسحاق آباد شهرستان زبرخان با تزیین سفره هفت سین، رنگ کردن تخم مرغ و شعر خوانی به استقبال بهار رفتند.

5 /1/ 1402
مشاهده
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیازمند استفاده از ظرفیتهای فرهنگی شهرستان  است
در جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان زبرخان تاکید شد؛

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیازمند استفاده از ظرفیتهای فرهنگی شهرستان است

جلسه تجمیعی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان زبرخان به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

25 /12/ 1401
مشاهده