فهرست

شهرستان رشتخوار

ویژه برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید فهمیده جنگل رشتخوار
با محوریت نیمه شعبان برگزار شد؛

ویژه برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهید فهمیده جنگل رشتخوار

ویژه برنامه های متنوع فرهنگی با محوریت نیمه شعبان در کتابخانه عمومی شهید فهمیده جنگل شهرستان رشتخوار برگزار شد.

21 /12/ 1401
مشاهده
چند اصله درخت در عرصه کتابخانه ولیعصر (عج) رشتخوار برگزار شد
همزمان با 15 اسفند و روز درختکاری؛

چند اصله درخت در عرصه کتابخانه ولیعصر (عج) رشتخوار برگزار شد

چند اصله درخت همزمان با 15 اسفند و روز درختکاری در عرصه کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهرستان رشتخوار برگزار شد.

20 /12/ 1401
مشاهده