فهرست

شهرستان درگز

کارگاه آموزشی کمک های اولیه و امداد و نجات ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی درگز
با هدف مقابله با حوادث غیر مترقبه برگزار شد؛

کارگاه آموزشی کمک های اولیه و امداد و نجات ویژه کتابداران کتابخانه های عمومی درگز

کارگاه آموزشی کمک های اولیه و امداد و نجات با محوریت مقابله با حوادث غیر مترقبه ویژه کتابداران و کارکنان مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان درگز با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان برگزار شد.

10 /11/ 1401
مشاهده
اهدای بالغ بر 25 نسخه  کتاب کمک درسی به کتابخانه شهید بهشتی درگز
به همت خیر نیک اندیش انجام شد؛

اهدای بالغ بر 25 نسخه کتاب کمک درسی به کتابخانه شهید بهشتی درگز

عضو و خیر نیک اندیش بالغ بر 25 نسخه کتاب کمک درسی به کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان درگز اهدا کرد.

18 /10/ 1401
مشاهده