فهرست

شهرستان تربت حيدريه

اهدای دوره کامل «تفسیر نمونه» به کتابخانه شهید آوینی بایگ تربت حیدریه
توسط فرهنگی بازنشسته انجام شد؛

اهدای دوره کامل «تفسیر نمونه» به کتابخانه شهید آوینی بایگ تربت حیدریه

فرهنگی بازنشسته یک دوره کامل «تفسیر نمونه» در راستای اشاعه فرهنگ اسلامی به کتابخانه عمومی شهید آوینی بایگ شهرستان تربت حیدریه اهدا کرد.

8 /1/ 1402
مشاهده
معرفی کتابخانه شهید ناصر سنگل آبادی تربت حیدریه توسط مسئول کتابخانه
با هدف آشنایی با خدمات کتابخانه انجام شد؛

معرفی کتابخانه شهید ناصر سنگل آبادی تربت حیدریه توسط مسئول کتابخانه

معرفی برنامه ها و فعالیتهای متنوع کتابخانه عمومی شهید ناصر سنگل آبادی شهرستان تربت حیدریه با هدف آشنایی با خدمات متنوع کتابخانه ای به همت مسئول کتابخانه در مسجد جامع روستای سربالا شهرستان انجام شد.

6 /1/ 1402
مشاهده