فهرست

شهرستان طرقبه شاندیز

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز و هیات همراه از کتابخانه امام خمینی(ره) طرقبه بازدید کرد
در راستای آشنایی با فضای کتابخانه ای؛

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز و هیات همراه از کتابخانه امام خمینی(ره) طرقبه بازدید کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز و هیات همراه در راستای آشنایی با فضای کتابخانه ای از کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) شهر طرقبه بازدید کرد.

22 /12/ 1401
مشاهده
سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز از کافه کتاب دبستان دخترانه ولی نژاد بازدید کرد
در راستای افزایش تعاملات فرهنگی؛

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز از کافه کتاب دبستان دخترانه ولی نژاد بازدید کرد

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طرقبه شاندیز در راستای افزایش تعاملات فرهنگی از کافه کتاب دبستان دخترانه ولی نژاد بازدید کرد.

21 /12/ 1401
مشاهده