فهرست

شهرستان باخرز

از عضو برگزیده کتابخانه سیار پیک دانایی 4 شهرستان باخرز تجلیل شد
با حضور بخشدار بالا ولایت باخرز؛

از عضو برگزیده کتابخانه سیار پیک دانایی 4 شهرستان باخرز تجلیل شد

همزمان با بازدید از کتابخانه سیار پیک دانایی 4 شهرستان باخرز از عضو برگزیده این کتابخانه تجلیل شد.

11 /11/ 1401
مشاهده
باخرزیها در یکسال گذشته ۲۴ هزار جلد کتاب خواندند
رئیس اداره کتابخانه های عمومی باخرز خبر داد:

باخرزیها در یکسال گذشته ۲۴ هزار جلد کتاب خواندند

در یکسال گذشته، ۲۴ هزار جلد کتاب از کتابخانه های عمومی این شهرستان را به امانت بردند.

11 /11/ 1401
مشاهده