فهرست

اخبار شهرستان‌ها

همزمان با روز گردشگری؛

رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور با رئیس اداره میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری شهرستان دیدار و گفتگو کرد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور همزمان با روز گردشگری با رییس اداره میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی،  همزمان با روز گردشگری محمدرضا مقدم پاشا، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور؛ علیرضا سیدآبادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مهدی نوروز، رئیس دانشگاه سبحان؛ محمد آبادی، مروج کتابخوانی؛ کتابداران و  جمعی از فعالان فرهنگی با با اسماعیل اعتمادی، رئیس اداره میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

محمدرضا مقدم پاشا، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور موفقیت صنعت گردشگری و حفظ میراث ملی را نتیجه تلاش افرادی دانست که با اقدامات موثر و مفید زمینه لازم برای بسترسازی خدمات مطلوب را فراهم آورده اند.
در ادامه  اسماعیل اعتمادی، رئیس اداره میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیشابور ضمن قدردانی از حضور فعالان فرهنگی ، گفت: امروزه اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی بر کسی پوشیده نیست. کشور ما نیز به واسط پیشینه تاریخی و فرهنگی بسیار غنی، باید ضرورت توسعه و پژوهش در حوزه میراث فرهنگی را با نگاه جدی تری دنبال کنیم.

گفتنی است، در پایان معرفی منابع و جشنواره کتابخوانی رضوی نیز انجام شد.
 
نسخه قابل چاپ