فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با محوریت ترویج فرهنگ رضوی؛

کارکنان دادگستری شهرستان بجستان در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

در راستای اجرای طرح «قاصدان کتابخوان رضوی» و با محوریت ترویج فرهنگ رضوی کارکنان دادگستری شهرستان بجستان ضمن بازدید از کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، در راستای اجرای طرح «قاصدان کتابخوان رضوی» و با محوریت ترویج فرهنگ رضوی کارکنان دادگستری شهرستان بجستان ضمن بازدید از کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

در ابتدا علیرضا صغیر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بجستان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای اجرا شده در کتابخانه های شهرستان گفت: این یک وظیفه الهی است که مردم و مسئولین دستگاه های اجریی در کنار مجموعه کتابخانه های عمومی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تبدیل آن به یک عادت در جامعه به ویژه در میان نسل جوان، همسو و هم گام شوند.

در ادامه غلامرضا باقری، رئیس دادگستری شهرستان بجستان ضمن تشکر از تلاش کتابداران و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان، گفت: توجه به امر کتاب و کتابخوانی و مسائل فرهنگی باعث کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه می شود بنابراین هر چه در این حوزه سرمایه گذاری و هزینه شود، به طور قطع جامعه را از هنجار شکنی ها و مفاسد اجتماعی دور نگه خواهد داشت.

ما باید با همدلی و هم افزایی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی هم قدم شویم.

گفتنی است، کارکنان دادگستری شهرستان بجستان ضمن بازدید از کتابخانه شهید رجایی در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی نیز شرکت کردند.Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\بجستان\کارکنان دادگستری\final\photo_2021-09-29_17-40-43.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\بجستان\کارکنان دادگستری\final\photo_2021-09-29_17-40-30.jpg

Description: H:\1خبر\0کار شده\1400\0مهر\بجستان\کارکنان دادگستری\final\photo_2021-09-29_17-40-49.jpg

 
نسخه قابل چاپ